Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen

Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen is in 2019 gezamenlijk opgericht door het verbond van verzekeraars en de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA). De stichting heeft als doel het bijdragen aan de verbetering van de beheersing van de volmachtketen met betrekking tot alle verzekeringen en andere financiële producten en diensten, primair gericht op de in Nederland werkzame dienstverleners en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Vanuit de stichting wordt het programma Uniforme Inrichting Volmachtketen aangestuurd en begeleid. Dit programma draagt zorg voor de realisatie van het plan ‘Uniforme Inrichting Volmachtketen’ waar marktpartijen hun handtekening onder hebben gezet en zoals dit in 2018 is opgeleverd door het Standaardisatie Instituut voor de Verzekeringsindustrie (SIVI). Met dit plan willen alle partijen binnen twee jaar nieuwe randvoorwaarden creëren voor een uniforme inrichting van de volmachtketen.