Onze partners:

Aplaza
Voor Aplaza is digitaal de norm. Aplaza verspreidt documenten, berichten en transacties tussen verzekeraars en het intermediair. Het digitaal werken via Aplaza zorgt ervoor dat u alle relevante informatie direct ter beschikking heeft in DIAS.

Assurantie Apps
Assurantie Apps maakt communiceren met uw klanten mogelijk via uw eigen mobiele App. Via de Polismap op de App hebben uw klanten altijd en overal inzage in de verzekeringen die zij bij u hebben afgesloten en kunnen zij eenvoudig communiceren met hun adviseur. PDF-formulieren zijn direct beschikbaar, net zoals schadeformulieren en de groene kaart

Fenêtre
Fenêtre biedt u perfecte maatwerk software, system integratie, outsourcing en business intelligence oplossingen. Voor DIAS software heeft Fenêtre de koppeling met het elektronische assurantiebeurssysteem e-ABS gerealiseerd.

Destiny
Destiny levert communicatie-oplossingen aan financiële dienstverleners. Hun specialisme bestaat uit het leveren van een telefonie integratie met assurantiesoftwarepakketten.

Postex
Werk slimmer en sneller. Met Postex is intern printen en verwerken niet meer aan de orde. Daarvoor in de plaats komt een automatisch proces van dataverrijking en digitalisering. Postex maakt het mogelijk om, in aanvulling op de functionaliteit in DIAS, routineprocessen van klantcommunicatie nog verder te automatiseren en zo meer focus te krijgen op de core business.

Finconnect
Met ‘Slimme formulieren’ levert FinConnect een portaal waarin DIAS ieder gewenst digitaal formulier kan worden verzonden aan relaties, verzekeraars, tegenpartijen, expertisebureau’s, et cetera. Mogelijke toepassingen van deze module zijn onder meer online schademelden, waardemeters, naverrekenen, aanvraagformulieren, zorgplichtformulieren en enquêteformulieren.

Rolls Software
Rolls is een begrip in verzekeringsland als premievergelijker en databank voor verzekeringstarieven en acceptatievoorwaarden. Zowel Rolls als alle verzekeraars gebruiken de autodata van Autotelex, waardoor u zeker weet dat de premiegrondslagen gelijk zijn. De mogelijkheden van Rolls kunnen worden geïntegreerd binnen de DIAS software.

Ockto
Met het online portaal van Ockto Connect kun je als moderne financieel adviseur je klanten direct uitnodigen voor een Ockto-sessie. Je ontvangt de klantdata dan zowel in een overzichtelijke PDF als via de originele brondocumenten (zoals het UWV verzekeringsbericht). De informatie komt zonder overtypen in je adviessoftware ‘DIAS Advies’.

Volmachtbeheer
VolmachtBeheer verzorgt de communicatie in de volmachtmarkt en levert innovatieve oplossingen op het gebied van ketenintegratie. DIAS koppelt al vanaf de oorsprong met de VPI diensten op het terrein van tariferen en acceptatie.

Grijpma ASG (conversie…en BI)
Grijpma AsG verleent ondersteuning op maat aan assurantiebedrijven en verzekeringsmaatschappijen bij het gebruik van de DIAS-software. Tevens kan Grijpma AsG u op uitgebreide schaal ondersteunen bij portefeuille conversies.

Bokxing IT
Bokxing biedt digitale werkomgevingen die specifiek voor u op maat gemaakt worden. Door onze jarenlange ervaring met DIAS software en de assurantiën-branche in het algemeen, kan Bokxing IT de ideale omgeving voor DIAS-applicaties en uw overige bedrijfs-software bieden. Dit alles voor een vast bedrag per maand.

Missing Piece
Bent u als financieel dienstverlener klaar voor de stap naar verdere digitalisering? Missing Piece heeft een concept ontwikkeld vanuit de behoefte, niet vanuit de techniek. Hierbij wordt de volledige ICT-infrastructuur, inclusief onderhoud en beheer, uitbesteed aan Missing Piece.