EMS
EMS Claims Solutions Provider

EMS is een onafhankelijk Nederlands softwarehuis met een unieke automatische schadeafhandelingssyteem in de Microsoft Azure cloud. De kern van ons aanbod is de EMS Claimsengine®. De software die het mogelijk maakt om bulkschades binnen motorvoertuigen-, inboedel-, mobiele devices-, opstal-, aansprakelijkheids- en reisverzekeringen, automatisch (STP) af te wikkelen. 

Hierdoor houdt u meer tijd over voor schades die er écht toe doen. De Claimsengine® geeft u de mogelijkheid een fantastische klant ervaring te bieden aan uw eindgebruikers.Een schade melden is vanaf nu makkelijk en snel. Bovendien weet de klant direct waar hij aan toe is en welke stappen genomen zullen worden om zijn schadeclaim  af te wikkelen. 

”De Claimsengine® is echt vanuit de eindklant ontwikkeld”

Bulkschades van onze klanten worden via de Claimsengine® van EMS behandeld. De innovatieve oplossing zorgt ervoor dat het claimsproces voor onze klanten is vereenvoudigd en ons personeel meer tijd overhoudt om de ingewikkeldere schades te behandelen. De Claimsengine® van EMS is in mijn optiek uniek en laat zien dat innovatie op de schadeverzekeringsmarkt broodnodig is. Waar ons voormalige claimsproces veel papierwerk vereiste, worden de meeste bulkschades met behulp van de Claimsengine® automatisch doorgezet en wordt de klant tijdens het gehele proces op de hoogte gehouden.

De Claimsengine® is overal ter wereld toegankelijk. Dat betekent dat de klant 24 uur per dag, zeven dagen per week, gebruik kan maken van het systeem. Het is daarnaast voor de schadebehandelaar mogelijk om de schademelding waar en wanneer dan ook op te pakken, of op een later moment de afhandeling voor te zetten. De schademeldingen kunnen snel en gemakkelijk STP worden behandeld, doordat de vele nodige controles automatisch worden uitgevoerd. De schade-hoogte wordt gevalideerd en vastgesteld. Hierdoor is de afwikkeling van de schade consistent en efficiënt.De klant staat centraal met het gebruik van de Claimsengine®, waardoor de klanttevredenheid wordt vergroot en klanten sneller geneigd zijn om zich aan u te binden. Het melden van schade: ‘Het moment van de waarheid’, verloopt beter dan ooit.Met de Claimsengine® bent u volledig in-control over de schademeldingen van uw klanten en versterkt u uw positie op de markt.

EMS helpt u bij:

✓ Automatische afhandeling van bulkschades
✓ Vergroten klanttevredenheid en klantbinding
✓ Verhogen efficiency van het claimsproces

Waarom onze klanten kiezen voor EMS:

  • Volledige focus op schadeafhandeling
  • Maatwerk en persoonlijke aanpak
  • Deskundig, betrouwbaar, klantgericht, onafhankelijk en een leuke club mensen 😊

EMS

Andere partners

Fenêtre Online Solutions​ Dias Partner

Fenêtre Online Solutions​

Samen met de klant creëren de slimme, digitale experts van Fenêtre Online Solutions oplossingen met meerwaarde.

DIAS Software B.v.

Insurance Data

Insurance Data is een samenwerkingsverband tussen Grijpma ASG en SVC Controlling & Advies. Grijpma ASG is een consultancybedrijf dat gespecialiseerd is in het ondersteunen van financieel dienstverleners bij het automatiseren van hun administratie en management informatiesystemen.

DIAS Software B.v.

Destiny

Destiny levert communicatie-oplossingen aan financiële dienstverleners. Hun specialisme bestaat uit het leveren van een telefonie integratie met assurantiesoftwarepakketten.