Nieuws

Nieuwste ontwikkelingen van DIAS Advies

23/03/2021

Met DIAS Advies is de hypotheekadviseur klaar voor de toekomst

In 2010 besloot DIAS afscheid te nemen van het oude hypotheekadviespakket en een volledig nieuw softwarepakket DIAS Advies te bouwen. “Inmiddels is er een volledige cloud-versie en worden continu nieuwe features, zoals looptijdrente toegevoegd”, geeft Roel van Haeff, product owner van DIAS Advies, aan.

DIAS Advies Cloud – overal toegang, geen updates, back-ups en server meer nodig

“Alle nieuwe features die DIAS aanbrengt in de hypotheekadviessoftware ontwikkelen we vanaf 2021 voor de cloud-versies. Vier jaar geleden hebben we zowel de database als de serverappplicatie naar de cloud gebracht. Het enige wat je lokaal nog nodig hebt is een lichte installatie van de client-software. Het grote voordeel van de cloud-versie is dat je geen zware server meer nodig hebt, niet meer apart updates hoeft te installeren, dat je overal toegang hebt tot je klantgegevens en bij de klant aan tafel advies kunt uitbrengen.”

Met looptijdrente voordeligste geldverstrekker bepalen

DIAS Advies blijft continu in ontwikkeling. Zo is nu ook Looptijdrente opgenomen in de software. “Bij het afsluiten van de hypotheek kijkt de geldverstrekker naar de verhouding tussen de waarde van de woning en de hypotheek, de zogenaamde ‘loan to value’ of ‘LTV’. Op basis van die LTV wordt een rentepercentage aanboden. Bij een annuïtaire en lineaire hypotheekvorm daalt de schuld tijdens de looptijd direct. Daardoor komt de schuld op een bepaald moment in een lagere LTV-klasse. Hierdoor kan een risico-opslag komen te vervallen. Sommige geldverstrekkers doen dat direct, anderen pas na de rentevast periode of alleen op verzoek van de klant. Met Looptijdrente kun je nu in één overzicht nagaan welke aanbieder op basis van jouw hypotheekconstructie, het laagste looptijdrentepercentage en lasten heeft gedurende de hele looptijd van de hypotheek. Kortom door de Looptijdrente ben je in staat om de voordeligste geldverstrekker voor je klant te bepalen”, zegt Van Haeff.

DIAS Software B.v.

Brondata gebruiken i.p.v. UPO

In het voorjaar volgt ook de maximale hypotheektoetsing op basis van de werkelijke rente van de geldverstrekker en in de zomer volgt de postcode en huisnummer koppeling. Aan het einde van het jaar is ook de financiering van de box 3 woning opgenomen in de adviessoftware. “Je ziet steeds vaker dat mensen een huis kopen om dat weer te verhuren, zoals bijvoorbeeld een tweede woning of een recreatiewoning”, zegt Van Haeff. “De Inkomens Bepaling Loondienst (IBL) was al mogelijk, dit jaar voegen we naar verwachting ook de Inkomens Bepaling Pensioen toe (IBP). Daardoor hoeven mensen geen UPO’s meer aan te leveren. Het pensioeninkomen wordt dan bepaald met het overzicht van mijnpensioenoverzicht.nl dat de klant digitaal aan de adviseur verstrekt.  We gaan steeds meer gebruik maken van brondata bij de overheid.”

“We houden continu voeling met de markt en de wensen die adviseurs hebben.”

Los advies rondom inkomensrisico’s

Volgens Van Haeff is één van de grootste voordelen van DIAS Advies dat de software ook te gebruiken is voor los advies rondom inkomensrisico’s. “Vaak worden die inkomensrisico’s meegenomen bij de aanvraag van een hypotheek, maar ook als je een woning huurt heb je dezelfde inkomensrisico’s. Gebruikers van onze software kunnen dus ook mensen adviseren die een woning huren. Bovendien bieden wij de mogelijkheid dat er ook producten vergeleken en geadviseerd kunnen worden om de inkomensrisico’s te beperken. Dat hebben niet veel adviespakketten.”

Integratie met DIAS Assurantie

Als hypotheekadviseurs naast DIAS Advies ook werken met DIAS Assurantie, dan hebben ze ook de mogelijkheid om direct vanuit DIAS Assurantie een advies te starten. “Na acceptatie van de offerte in DIAS Advies, kunnen ze dan met één druk op de knop een bancair contact toevoegen in DIAS Assurantie. Dat is echt een enorme efficiencyslag, zegt Van Haeff.

Einde relatie

Verder biedt het pakket zowel de mogelijkheid om de koopwoning van de klant als die van de partner in te voeren. Met het scenario ‘einde relatie’ berekent de adviseur de mogelijkheden voor een klant om de partner uit te kopen bij een echtscheiding. Voor de nabije toekomst is de grote wens om volledig over te gaan naar een browserapplicatie.

Opbouw DIAS Advies

Het huidige adviespakket is opgebouwd uit vijf fasen. Consumenten die bij een hypotheekadviseur aankloppen krijgen in eerste instantie een oriëntatierapport. Daarin is het globale leenbedrag opgenomen en worden ook de inkomensrisico’s zoals overlijden, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid besproken. Als de consument daarna besluit dat hij advies wil, treedt de inventarisatiefase in werking. Alles wat nodig is voor een goed hypotheekadvies, wordt vastgelegd. In de analysefase worden, afhankelijk van de wensen van de klant, één of meerdere berekeningen samengesteld.

“Daarbij is het belangrijk om te weten wat de wensen van de consument zijn. DIAS Advies biedt de adviseur veel flexibiliteit. Wanneer de consument bijvoorbeeld vraagt om een berekening voor de aankoop van een nieuwbouwwoning dan kan de adviseur, als alternatief, ook in hetzelfde adviestraject een berekening voor de aankoop van een bestaande woning of voor een verbouwing van de huidige woning maken. Dit kan allemaal in één adviestraject worden opgenomen om zo te komen tot het meest gunstige advies.

Er wordt ook diep ingezoomd op de inkomensrisico’s”, zegt Van Haeff. “En welke oplossingen er mogelijk zijn voor die inkomensrisico’s. In dit stadium bespreek je met de klant hoe die inkomensrisico’s gedekt kunnen worden. Is er bijvoorbeeld spaargeld wat dan ingezet kan worden. Maar DIAS Advies biedt ook oplossingen zoals meerdere aanbieders van woonlasten- en WIA-hiaat excedentverzekeringen.”

In de adviesfase kan door de adviseur nauwkeurig vastgelegd worden hoe het advies tot stand gekomen is, wat de motivatie is voor de berekening, waarom een bepaalde hypotheekconstructie is samengesteld, de keuze voor de geldverstrekker en welke inkomensrisico’s aanwezig zijn et cetera. “De motivatie moet niet alleen tekstueel maar ook cijfermatig onderbouwd worden waarmee de adviseur aantoont dat het best passende advies is gegeven. Dat wordt in een adviesrapport vastgelegd.” De laatste fase is dan de aanvraagfase en worden offertes opgevraagd bij hypotheekverstrekkers en verzekeraars.

Proeflicentie

Maak nu 30 dagen kosteloos en vrijblijvend gebruik van DIAS Advies met onze proeflicentie

Lees ook