Nieuws

DIAS organiseert Volmacht Adviesraad

05/07/2023

Op 5 juli vond weer een (online) DIAS Volmacht Adviesraad plaats met en voor onze groeiende groep volmachtrelaties. We wisselden o.a. met elkaar van gedachten over de vele marktontwikkelingen en hoe we daar op ingaan.

Innovatie in DIAS Volmacht Adviesraad

Samentha Roodakkers, key-accountmanager DIAS Software, opende de sessie. Michel Jongboer, Directeur Strategie en Innovatie,  introduceerde de nieuwe naam en visie van onze groep Blinqx en lichtte de recente overname van Faster Forward | a Blinqx company en De Nationale Hypotheekbond toe.

We ontwikkelen onze producten op basis van 3 pijlers:

  • Marktontwikkelingen (bv. SUIV, NVGA 2.0) en wet- en regelgeving

  • Productontwikkeling (roadmap met uitgebreide en nieuwe functionaliteit)

  • Innovatieve ontwikkeligen, zoals AI

Bert Wiggers, Manager R&D DIAS Software, vertelde hoe zich dit vertaalt naar onze software, wat er in de releases is opgeleverd en wat onze relaties wanneer kunnen verwachten.

Michel Jongboer liet zien hoe wij zorgen dat we innovatieve ontwikkelingen embedden in onze software en bij welke processen AI bijvoorbeeld een rol kan spelen. In een recente hackathon hebben we gekeken hoe AI om gaat met schademeldingen (van het herkennen van schades tot het beoordelen hiervan). We hebben mooie input gehad om hier mee verder te gaan.

Leuk om met zo’n grote groep klanten ervaringen uit te wisselen. De volgende sessie staat gepland op donderdag 7 september. 

"Innovatie is een van onze speerpunten. We zetten Artificial Intelligence in om meer efficiency te realiseren."
Michel Jongboer nieuws Volmacht Adviesraad
Michel Jongboer – Directeur Strategie & Innovatie

Lees ook