Nieuws

DIAS is klaar voor de Uniforme Inrichting Volmachtketen

10/11/2020

De advieskantoren die werken met de software van DIAS hebben het relatief eenvoudig als het gaat om het project Uniforme Inrichting Volmachtketen. Het bedrijf ontwikkelde generieke software waarbij de productdefinities van maatschappijen via de DIAS Productenserver klaargestoomd worden voor inventarisatie, mapping en conversie door de assurantiekantoren.`

“Bij het verwerken van de productdefinities van verzekeraars komt bij ons geen handwerk meer kijken. Dat is inderdaad een groot voordeel”, zegt Bert Wiggers, manager Customer Solutions. “Het inventariseren van de portefeuille en vervolgens het ‘mappen’ van de velden van eigen definitie naar AFD-definitie is al langer mogelijk. We zijn nu aan het testen met de conversiesoftware en zijn begin oktober gestart met het live testen met vier klanten.”

Het project Inrichting Uniforme Volmachtketen is bij DIAS opgedeeld in uiteindelijk vier stappen. De eerste stap is dat de maatschappijen hun productdefinities moeten aanleveren. De DIAS Productenserver zorgt er vervolgens voor dat deze op de goede manier in de DIAS software terechtkomen. “Inmiddels hebben we dat al voor de 125 producten gedaan, die verzekeraars hebben aangeleverd. Daarna begint het werk voor de assurantiekantoren”, zegt Wiggers. De kantoren moet hun bestaande portefeuille inventariseren. Waar verschilt de oude inrichting van de nieuwe inrichting, hoeveel producten betreft het en wat is het effect op de lopende verzekeringen. Op dat moment is de impact van de aanpassing duidelijk.  en komt de ‘mapping’. Ook hier gaat het weer om het verschil oud/nieuw. Het huidige label moet gekoppeld worden aan het nieuwe label. Ook dit hebben we weer zoveel mogelijk geautomatiseerd”, zegt Wiggers. “Dan komt  de daadwerkelijke conversie van het oude product naar het nieuwe product.”

Omarmen

Groot voordeel in dit hele traject is volgens Wiggers dat DIAS al vanaf het prille begin het All Finance Datamodel (AFD) heeft omarmd. “Dat dateert nog uit de tijd dat het pakket de naam Diamant droeg. Data en standaardisatie van data is binnen onze software altijd al heel belangrijk geweest. Daar plukken wij en onze klanten nu de vruchten van als het gaat om uniforme inrichting van de volmachtketen en ook de datakwaliteit.”

“Uit de analyses van de portefeuilles bij onze kantoren krijgen we ook bijzonder weinig meldingen over data issues. Dat geeft wel aan dat het al zo vroeg omarmen van het AFD-model ons geen windeieren legt.”

DIAS Software B.v.

Voordelen

De voordelen voor assurantiekantoren die met DIAS werken zijn legio. “Door onze generieke software komt er nauwelijks nog handwerk voor ons en voor de kantoren aan te pas. Het helpt de volmachtbedrijven bij de verplichte rapportages die ze moeten uitbrengen in het kader van datakwaliteit. Het is aanzienlijk minder werk en het levert meer eenvoudige functionaliteiten op. In de nieuwe ‘front-end’ die binnenkort opgeleverd wordt, krijgen de assurantiekantoren in één keer het juiste product. Dat is het grote voordeel van werken met één database.. Er is geen aparte inrichting op frontend nodig. Doordat wij de DIAS Productenserver hebben, kunnen wij de nieuwe productdefinities van maatschappijen direct verwerken en komen ze dus ook direct beschikbaar bij de volmachtbedrijven. Bij dat onderdeel komt er dus sowieso geen handwerk meer aan te pas.” Volgens Wiggers levert het de volmachtkantoren ook een forse tijdsbesparing op. Konden ze voorheen ongeveer vijf producten verwerken op één dag, nu zijn dat er veel meer. Wij minimaliseren echt het werk voor onze klanten. Die stelling durf ik wel aan. De verplichte werkzaamheden worden echt geminimaliseerd.”

Op schema

Volgens Wiggers ligt DIAS volledig op schema. “Onze gebruikers kunnen eind oktober vol aan de slag. Zij kunnen zelf het tempo bepalen op basis van de producten die ze voeren. Wij leveren elke maand een update. Doordat wij bezig zijn met de modernisering van onze software komt de generieke productinrichting op het juiste moment op ons pad. Zoals al eerder gezegd is onze database gebaseerd op het AFD-model en hebben wij er bewust voor gekozen om te werken met generieke software en niet met maatwerk. Dat werkt echt heel erg in ons voordeel. Via SUIV krijgen we daar ook best wel vragen over vanuit de markt.”

Volgens Wiggers zal ook naar de toekomst toe blijken dat generieke software zo zijn voordelen heeft. “Als je werkt met generieke software en er een uniforme inrichting van producten is, is het dus ook veel makkelijker om portefeuilles over te nemen en te converteren. Daar zie ik absoluut ook voordelen.”

SUIV

De Stichting Uniforme Inrichting Volmachtketen (SUIV), in het leven geroepen door het Verbond van Verzekeraars en de brancheorganisatie NVGA, heeft twee doelen: uniformering van de vastlegging en uitwisseling van data tussen gevolmachtigden en verzekeraars en het verhogen van de datakwaliteit in het volmachtkanaal. Op 31 december 2021 moet het project zijn afgerond.

Lees ook