Nieuws

De IT-uitdagingen van afsplitsing en consolidatie verzekeringsbranche

06/05/2022

Blog door Michel Jongboer, Strategie & Innovatie bij DIAS Software

Afsplitsing van volmacht-/bemiddelingsbedrijf en consolidatie van marktpartijen zijn al jaar en dag belangrijke thema’s in de verzekeringsbranche. Goed omgaan met ICT-, projectmatige en software-uitdagingen is bepalend voor succesvolle projecten, maar hoe doe je dat? Hoe zorg je voor een goede conversie van assurantiesoftware? In een serie van 3 artikelen gaan we hierop in. Als eerste belichten we onder andere de benodigde ICT-capaciteit, migratie van de data en keuzes die je vooraf moet maken om systemen met goed gevolg te kunnen samenvoegen.

"Als je de procesdata er buiten laat, haal je de data uit de context en zal het zich in een nieuwe omgeving anders gedragen met allerlei foute resultaten tot gevolg."

1e uitdaging: Rekenkracht en opslagcapaciteit
Voor wat betreft de ICT-uitdagingen is er allereerst het vraagstuk van de systemen. Omdat het meestal gaat om één van de grootste applicaties binnen de organisatie van een assurantiebedrijf, vraagt een dergelijk systeem relatief veel rekenkracht en opslagcapaciteit. Wanneer je gaat afsplitsen en/of samenvoegen, dan wil je dat doen in zogenoemde ‘stages’, dus van bron naar test, van test naar acceptatie en van acceptatie naar doel, of twee doelen bij een afsplitsing. Iedere ‘stage’ is een versie van de applicatie en alle bijbehorende data en metadata wat betekent dat je, tijdelijk, in plaats van één wel 4 of 5 omgevingen nodig hebt. Vaak heeft een (volmacht)bedrijf wel een test- of acceptatieomgeving naast de productieomgeving draaien, maar dat is lang niet altijd het geval. De beschikbare ICT-capaciteit is meestal onvoldoende om meerdere omgevingen te draaien. Dus je hebt voor een bepaalde periode extra capaciteit nodig én een proces om omgevingen op te zetten en te kunnen updaten.

Verzekeraar

2e uitdaging: Datavraagstuk

De tweede uitdaging zit hem in de essentie van de migratie, de data zelf. Bij een afsplitsing is het essentieel om te weten welke data je nodig hebt om de nieuwe omgeving mee op te bouwen en daarnaast dat je ook goed weet hoe het huidige systeem met die data omgaat. En daarmee beperkt het datavraagstuk zich niet alleen tot de ‘operationele data’ van klanten, polissen, schades en meer, maar omvat het ook zaken als codetabellen, producten, branchecodes, workflows en noem maar op. Want de operationele data is opgebouwd als een resultaat van eerdere processen en hebben betekenis binnen de context van die processen. 

Als je de procesdata er buiten laat, haal je de data uit de context en zal het zich in een nieuwe omgeving anders gedragen met allerlei foute resultaten tot gevolg.

Omgekeerd
Het omgekeerde geldt natuurlijk voor een samenvoeging, met als extra complicerende factor dat een samenvoeging plaatsvindt in een reeds bestaande omgeving waar je rekening mee moet houden. Je wilt de bestaande omgeving niet compromitteren en tegelijkertijd zorgen dat alles wat je overzet naar de nieuwe omgeving net zo goed werkt. En dat kan bijten. Productcodes kunnen overlappen, er kunnen dubbele klanten in het systeem terechtkomen, boekperiodes kunnen afwijken, enzovoort.

Naast het migreren van de data zijn er de daaruit volgende operationele uitdagingen bij het in stand houden van koppelingen. Denk bijvoorbeeld aan de koppeling met de RDW. Die wordt met behulp van een RDW-aanmeldcode tot stand gebracht, maar welke code ga je gebruiken bij een samenvoeging? De code die je al hebt, of gebruik je de nieuwe omgeving? Daar moet je vooraf goed over nadenken. De koppeling met de RDW is één voorbeeld, maar dit geldt net zo goed voor koppelingen met Aplaza, Atosi en Roy-data.

3e uitdaging: Afstemming tussen business en ICT
Al deze aspecten rondom de data en hoe deze is opgebouwd, moet je vooraf bespreken en documenteren. Geef daarbij aan wat je met welke data gaat doen en op welke manier dit het beste kan worden vormgegeven. Een goede uitwerking van alle aspecten rondom data vereist nauwe afstemming tussen de business en ICT. Die werelden hebben elkaar hierin heel hard nodig.

Meer weten?
Ben je bezig met een vraagstuk rond afsplitsing of juist consolidatie binnen je verzekeringsbedrijf en wil je een keer vrijblijvend van gedachte wisselen? Neem dan contact op met een van onze ervaren experts

In het tweede artikel nemen we de projectmatige vraagstukken van trajecten onder de loep die te maken hebben met het realiseren van afsplitsingen volmacht-/bemiddelingsbedrijf en consolidatie. Het derde artikel gaat in op de voordelen van moderne software voor verzekeringen en hypotheken

Lees ook