Met DIAS Volmacht beschikt u over alle voordelen van Dias Assurantie aangevuld met specifieke functionaliteit voor gevolmachtigden.

Dias-Software-BV-Volmacht-functionaliteit-verzekeringen

DIAS Volmacht

In de nieuwe releases zit weer veel mooie functionaliteit. Een korte opsomming:

  • Suppletieberekening is toegevoegd. U maakt nu op een solide manier (correctie)boekingen in verleden, heden en toekomst ongeacht versies van verzekeringen.
  • Met Aplaza Connect heeft u een uitbreiding op de DIAS-DIAS-koppeling naar buiten uw netwerk en naar andere softwarepakken
  • Project Uniforme Inrichting Volmachtketen: gestandaardiseerde producten worden nu omgezet naar DIAS producten. Deze importeert en vergelijkt u in DIAS.
  • Koppeling E-ABS door Fenêtre – Uw speciale beurspolissen kunt u nu ook geautomatiseerd verwerken in DIAS.