Met DIAS Volmacht beschikt u over alle voordelen van Dias Assurantie aangevuld met specifieke functionaliteit voor gevolmachtigden.

DIAS Assurantie Volmacht

Met de variant van DIAS SL, beschikt u naast de mogelijkheden van DIAS Assurantie SE, SL en SX over

   • Hét softwarepakket voor het Volmacht kantoor. Al vele jaren werken vele kantoren met DIAS Volmacht, zoals Assicuro
   • Overzichtelijke debiteurenbewaking
   • Eenvoudige werkwijze om productieoverzichten te maken voor uw buitendienst
   • Mogelijkheid tot poolregistratie
   • Mogelijkheid eigen tarieven te vervaardigen
   • Koppeling met VPI (Volmachtbeheer Producten Interface)
   • Vrije opmaak van polisdocumenten
   • Uitgebreide managementinformatie en rapportagemogelijkheden conform NVGA-norm
   • * Productenservice (SUIV)
   • * E-abs koppeling (VNAB)
   • * DIAS Cloud Adviseursportaal

(*) Optioneel af te nemen

Dias-Software-BV-Volmacht-functionaliteit-verzekeringen

DIAS Volmacht

In de nieuwe releases zit weer veel mooie functionaliteit. Een korte opsomming:

 • Suppletieberekening is toegevoegd. U maakt nu op een solide manier (correctie)boekingen in verleden, heden en toekomst ongeacht versies van verzekeringen.
 • Met Aplaza Connect heeft u een uitbreiding op de DIAS-DIAS-koppeling naar buiten uw netwerk en naar andere softwarepakketten.
 • Project Uniforme Inrichting Volmachtketen: gestandaardiseerde producten worden nu omgezet naar DIAS producten. Deze importeert en vergelijkt u in DIAS.
 • Koppeling E-ABS door Fenêtre – Uw speciale beurspolissen kunt u nu ook geautomatiseerd verwerken in DIAS.