DIAS Assurantie is uw contractadministratie, CRM en assurantie-advies in één slim pakket.

contact

DIAS Assurantie

DIAS Assurantie is hét softwarepakket, waarmee u alle werkzaamheden binnen uw kantoor kunt uitvoeren. DIAS Assurantie kent vier varianten die zijn afgestemd op de dienstverlening, werkprocessen en werkzaamheden van uw kantoor. Elke variant is gemakkelijk uit te breiden met verschillende modules, waarmee u volledig geïntegreerd in uw werkomgeving adviezen kunt maken, vastleggen en automatisch verwerken tot een contract.

DIAS Assurantie onderscheidt zich van alle andere pakketten in de markt door:

 ✓ Meest geavanceerde CRM-functionaliteit. U heeft naast de vele mogelijkheden binnen uw polisadministratie, ook uitgebreide CRM-functionaliteit voor uw verkoop- en marketingactiviteiten, zoals campagnemanagement.

 ✓ Nieuwste technologie. We zorgen dat we continue blijven innoveren en met de nieuwste technologie werken, zodat u altijd een toekomstbestendig en veilig softwarepakket heeft.

 ✓ Het AFD-model (dé gegevens- en berichtenstandaard in de markt) als basis te gebruiken, waardoor we eenvoudig aan markstandaarden (zoals SUIV) kunnen voldoen. Dat scheelt u tijd en geld.

DIAS Assurantie SE

Met de instapvariant van DIAS Assurantie, DIAS SE met één gebruiker, kunt u o.a.

 • Gebruik maken van de belangrijkste CRM-functionaliteit
 • Relatieverbanden leggen (bijvoorbeeld ouder-kind of werkgever-werknemer)
 • Importeren van relatiegegevens
 • Digitaal documenten opmaken en verzenden
 • Standaardbrieven gebruiken, maken en aanpassen in Word
 • Volledige digitale documentendossiers aanleggen, o.a. op klant- en verzekeringsniveau
 • Communiceren met maatschappijen via Aplaza en het Assurantie Data Netwerk, inclusief het ontvangen en verwerken van documenten van alle bij Aplaza aangesloten partijen.
 • Koppelingsmogelijkheden met Microsoft Word en Outlook
 • Taken inplannen en automatisch taken en signaalfuncties toewijzen
 • Dwarsdoorsnedes van uw portefeuille maken
 • Gebruik maken van uitgebreide selectiemogelijkheden

DIAS Assurantie SL

Met de variant van DIAS Assurantie SL, kunt u naast de mogelijkheden van DIAS Assurantie SE, o.a.

 • Uitgebreide CRM-functionaliteit, zoals campagnemanagement voor uw marketingcampagnes
 • Meerdere werknemers tegelijkertijd in DIAS laten werken (multiuser)
 • Gebruik maken van een uitgebreide schadefunctionaliteit en claimanalyse
 • De polishistorie van uw klanten inzien, inclusief mutaties
 • Beschikken over de basis voor uitgebreide managementinformatie
 • Gebruik maken van zowel standaard inrichting en/of uw eigen inrichting
 • Aplaza en ADN gebruiken voor prolongaties en mutaties
 • Hiaatbepaling toepassen, zodat u, op basis van een ideaal assortiment, precies inzichtelijk heeft bij wie welke verzekeringen nog ontbreken en zo uw verkoopkansen creëren 
 • Bancaire contracten en diensten administreren
 • Urenregistratie, met één druk op de knop uw bestede tijd aan uw klant bijhouden, zodat u met abonnementen en diensten kunt werken
 • * DIAS Connect

DIAS Assurantie SX

De variant van DIAS Assurantie SX geeft u extra financiële opties. U kunt u naast de mogelijkheden van DIAS SE en SL:

 • Debiteuren en Crediteuren functionaliteit
 • Zelf incasseren. Facturen verstuurt u vanuit uw eigen naam.
 • Aanmaken van in- en excasso batches
 • Koppelen met grootboek
 • * Agenten Sub administratie
 • * DIAS Grootboek

(*) Optioneel af te nemen

DIAS Connect

Binnen de distributieketen van financiële diensten en producten voert u als financieel intermediair de regie om uw klant zo optimaal mogelijk van dienst te zijn. Daarvoor zet u diverse databronnen en ketenpartners voor diensten en producten gecombineerd in. Onze software biedt veel koppelingsmogelijkheden om deze regiefunctie te faciliteren. Vanuit deze behoefte hebben wij DIAS Connect ontwikkeld. Meer weten?