Lamers & Van de Wijdeven
DIAS heeft gewoon veel meer mogelijkheden dan andere softwarepakketten
Erik van der Palen – Kantoormanager & Advisieur Particulier
Erik van der Palen - Lamers & van de Wijdeven

Tijdswinst en persoonlijke dienstverlening

Bij Lamers & Van de Wijdeven is de klant beslist géén nummer en staan toegankelijkheid en een persoonlijke dienstverlening centraal. De allround assurantietussenpersoon maakt al sinds 2005 naar volle tevredenheid gebruik van DIAS. Erik van der Palen, Kantoormanager & Adviseur Particulier, heeft er samen met collega’s voor gezorgd dat alle bestaande (én bewezen) kantoorprocessen werden ondergebracht in DIAS. Het resultaat? Optimale ondersteuning van werkzaamheden, tijdwinst en een strak georganiseerde, maar nog steeds heel persoonlijke dienstverlening.

“Toegankelijkheid en persoonlijkheid zit in ons DNA. Deze aspecten komen terug in DIAS en daarmee houden we de kwaliteit van onze dienstverlening hoog.”
Erik van der Palen - Lamers & van de Wijdeven
Erik van der Palen - Kantoormanager & Adviseur Particulieren | Lamers & van de Wijdeven


Sneller werken en fouten voorkomen met DIAS Assurantie

Lamers & Van de Wijdeven werkt als onafhankelijke assurantiebemiddelaar samen met nagenoeg alle aanbieders van financiële diensten. Het is een traditioneel kantoor, in die zin dat het tegen de stroom in, wél aanwezig blijft in de regio. Om van dichtbij zakelijke en privéklanten te voorzien van een professionele en betrouwbare dienstverlening voor alle denkbare verzekeringen.

In 2005 kiest Lamers & van de Wijdeven DIAS Assurantie om haar administratiesysteem in onder te brengen. Erik van der Palen, Kantoormanager & Adviseur Particulier, vertelt hoe hij en zijn collega’s ervoor hebben gezorgd dat alle processen van het bedrijf stuk voor stuk werden ingericht in DIAS:

“Na de basisimplementatie van DIAS wilden we kijken wat er nog meer mogelijk was met de software. Of we de activiteiten van alle afdelingen konden vangen in workflows zodat onze medewerkers daadwerkelijk worden geholpen bij de uitvoer van hun dagelijkse werkzaamheden. Elk kantoor heeft zo zijn eigen werkwijzen, die zich vaak al jaren in de praktijk hebben bewezen. Door onze aanpak in DIAS te verwerken, voorkomen we dat iedere medewerker voor zichzelf het wiel uit moet vinden, kunnen we sneller werken en het maken van onnodige fouten voorkomen”

DIAS is nu belangrijke pijler voor werkplezier

“Nadat we samen met de mensen van DIAS de mogelijkheden hadden bekeken en voorbeelden hadden uitgewerkt, zijn we zelf aan de slag gegaan. De gedetailleerd uitgeschreven processen en werkwijzen werden stuk voor stuk in DIAS ondergebracht en getest. Toegegeven, in eerste instantie was er net als bij alle andere veranderingen sprake van weerstand tegen het nieuwe systeem en moesten mensen wennen aan het nieuwe gereedschap.

Door DIAS afdeling voor afdeling te introduceren en te laten zien dat het medewerkers écht helpt bij het uitvoeren van hun werk, is het nu een belangrijke pijler voor het werkplezier en tijdsbesparing binnen Lammers & van de Wijdeven., Het systeem signaleert welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om gestelde deadlines te halen en voorkomt daarmee problemen, voor ons en voor de klant. Gebruikten we in het begin slechts 50% van de mogelijkheden die DIAS biedt, tegenwoordig zetten we zo’n 80 tot 90% van de functionaliteit in om een optimale dienstverlening aan onze klant te realiseren”.

Veel meer inzicht en kwaliteit

“Terugkijkend op de ontwikkelingen ben ik trots op wat we met elkaar hebben verwezenlijkt en de resultaten die we daarmee neerzetten. We hebben veel beter inzicht in de werkzaamheden, zitten dichter op het proces en kunnen eerder ingrijpen wanneer dat nodig is.

Door activiteiten in te richten per afdeling in plaats van per medewerker voorkomen we dat werk zich ongezien opstapelt wanneer een medewerker onverwacht uitvalt doordat collega’s taken overnemen. Nieuwe medewerkers zijn supersnel inzetbaar omdat DIAS hen aan de hand meeneemt en volgens een vaste werkwijze door de processen loodst. Efficiënte processen leveren op die manier tijdwinst op en fouten worden geminimaliseerd.

Ook onze klanten merken dat wij kort op het proces zitten om er op die manier voor te zorgen dat we de kwaliteit dienstverlening leveren die we beloven. Ook wat managementinformatie betreft kunnen we met DIAS goed uit de voeten. Wij sturen daarbij vooral op kwaliteit van de dienstverlening en kijken mee of medewerkers bijvoorbeeld op tijd aanpassingen op zakelijke verzekeringen doorvoeren zodat opslag op premies wordt voorkomen.

Ook helpt het ons regelmatig contact te houden met particuliere klanten om op basis van up-to-date gegevens hun opstal- en inboedelverzekering actueel te houden.

Persoonlijk en kundig

Of Lamers & van de Wijdeven DIAS aanraad aan anderen? Jazeker, we zijn niet voor niets al bijna 20 jaar trouwe klant! DIAS heeft gewoon veel meer mogelijkheden dan andere softwarepakketten. Dat zie en hoor ik in een netwerkgroep van kantoren, die regelmatig bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen.

In DIAS zit jarenlange ervaring uit de verzekeringsbranche verwerkt, het houdt rekening met bestaande processen, je weet zeker dat je altijd conform de AFM- en andere geldende regelgeving werkt en de software is heel toekomstgericht. Ook over de DIAS dienstverlening zijn we heel tevreden. DIAS medewerkers hebben echt kennis van zaken en dat maakt samenwerken wel zo makkelijk.

Je zou wellicht verwachten dat het automatiseren van processen ervoor zorgt dat je dienstverlening meer rigide wordt, maar met DIAS geldt het tegenovergestelde. Onze persoonlijke en laagdrempelige aanpak en de gemoedelijke sfeer vind je één op één terug in het DIAS systeem dat ons ondersteunt”.