Holland Rijnland Assuradeuren
DIAS en Aplaza zorgen voor ons succes
Mark Hogenboom RGA – Directeur DIN Assuradeuren en Holland Rijnland Assuradeuren

Holland Rijnland Assuradeuren (HRA) is een regionale serviceprovider, gestart in 2011. Er zijn tien aangesloten kantoren en het kantoor beschikt over acht volmachten. De serviceprovider is ontstaan doordat twee volmachtkantoren samen besloten een nieuwe onderneming op te richten. HRA is onderdeel van de VDSD Groep. “Binnen die groep hebben wij ook een eigen bemiddelingsbedrijf, VDSD, dat eveneens op de software van DIAS draait. Zonder DIAS en Aplaza zouden wij ons werk als serviceprovider niet kunnen doen”, zegt Mark Hogenboom, mede-eigenaar van HRA.

Twee poststromen

“Voor acht van de tien bij ons aangesloten kantoren verzorgt HRA de incasso. Twee kantoren doen de incasso zelf. Dat zorgt dus elke maand voor twee poststromen. Onze vraag aan DIAS was of zij ervoor konden zorgen dat de documenten uit die twee poststromen in één e-mail of envelop bij de klant kon worden bezorgd. Hun partner Postex zorgt er nu voor dat de eindklant één set documenten krijgt in de huisstijl van het aangesloten kantoor. De klant kan zijn factuur via iDEAL betalen. DIAS heeft voor ons de koppeling gebouwd zodat wij met Postex konden werken. Het grote voordeel is dat wij daardoor in relatief korte tijd de transitie naar digitaal hebben kunnen maken. We werken nu alweer twee jaar op deze manier. Wat nog geprint moet worden, verzorgt Postex. Het is goed voor het milieu en levert ons een tijdbesparing op, omdat we geen post meer hoeven te sorteren en in te pakken.”

Vier ogen principe

“We komen best van ver. In 2011 waren er nog nauwelijks koppelingen. We verstuurden alleen ADN-berichten. Als er iets fout ging, maakte DIAS een tegenboeking en herstelden wij de fout. Op die manier kreeg de adviseur drie boekingen binnen. Toen wij DIAS vroegen om dit voor ons op te lossen hebben zij samen met ons de Module Accorderen bedacht, zeg maar het vier ogen principe. Daarmee is het proces gelijk compliant. Elke polis wordt nagekeken en gaat daarna pas naar de adviseur. De kans dat de klant een foute polis ontvangt, wordt hiermee een stuk kleiner. En alles is standaard, dus ook andere klanten van DIAS kunnen deze functionaliteit gebruiken. Op termijn wordt het mogelijk om polissen, die vanuit DIAS Online bij ons binnen komen, automatisch te fiatteren. Daardoor ontvangen klant en adviseur nog sneller de stukken. En met behulp van Aplaza worden die meteen bij de adviseur in het juiste dossier weggezet.”

DIAS Online

Blij is Mark met DIAS Online, het offerteplatform voor de particuliere verzekeringen. “Onze adviseur kan hiermee in zijn eigen huisstijl offertes maken. De eindklant kan zijn persoonlijke verzekeringsvoorstel, de polisvoorwaarden en verzekeringskaarten online inzien, vragen stellen, en akkoord geven. Daarna krijgen wij de aanvraag binnen om deze verder te verwerken. Dit willen wij natuurlijk ook graag voor onze zakelijke klanten. DIAS is bezig met het ontwikkelen van een agentenportaal. We draaien dit nu al in een testomgeving met onze eigen productinrichting en met echte klantdata. Bij de eerste oplevering zal het nog geen vervanging zijn van DIAS Online. Ik verwacht wel dat wij uiteindelijk de beschikking krijgen over een volwaardig platform, waarmee onze adviseurs eenvoudig vergelijkingen en offertes kunnen maken. Zo kunnen zij hun klanten nog beter adviseren.”

“DIAS denkt met ons mee, maar bouwt wel standaard componenten en koppelingen, zodat die ook door andere klanten gebruikt kunnen worden.”
Mark Hogenboom RGA - Directeur DIN Assuradeuren en Holland Rijnland Assuradeuren

DIAS denkt met ons mee

“Wij zijn soms wat ongeduldig”, lacht Mark. “Er gebeurt veel bij DIAS, maar er is ook nog wel wat werk aan de winkel. Toezichthouders stellen steeds strengere eisen aan onze volmachtgevers. Die leggen deze eisen op hun beurt weer bij ons neer. De Sanctiewet is hier een mooi voorbeeld van. De UBO Check voeren wij op dit moment nog handmatig uit in het systeem van Stichting CIS. Het zou mooi zijn als we straks de webservice kunnen aanroepen vanuit DIAS, dat het resultaat van de bevraging meteen op je scherm komt en dat dit resultaat gestructureerd wordt opgeslagen in onze database. Dan kunnen wij eenvoudig aan onze volmachtgevers laten zien dat we dit proces goed beheersen. Die UBO Check vanuit DIAS hebben wij nu nog niet, maar er wordt wel met ons meegedacht. Wat ons betreft kan dat niet snel genoeg gaan, want er zit best wat tijdsdruk op. Automatisering moet een hulpmiddel zijn en geen belemmering. Het is goed om te merken dat er met de nieuwe eigenaren meer kan en dat er ruimte is voor dit soort ontwikkelingen.”